Vasa Real

En skola där alla möts med tolerans och respekt och får möjlighet till maximal kunskapsutveckling inför framtiden.

Nyheter

Läxhjälp

Vi erbjuder läxhjälp på skolans bibliotek måndagar och onsdagar kl 15.00-16.30. Välkomna!

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. 

Betyg - så här funkar det!

Blanketter

På Stockholms Stads hemsida hittar du i stort sett alla blanketter du söker angående skolan. Skriv ut, skriv på och skicka till: 

Vasa Real
Box 6907
102 39 Stockholm

 

Övriga blanketter: 

Olweus

På Vasa Real arbetar vi enligt Olweus modell när det kommer till mobbning.
 

Välkommen till Vasa Real

Kalendarium

  • 16:00-18:00 Förvaltningsråd

    Plats: Vasa Real

  • Heldag Städrock
  • Heldag Avslutning
  • Heldag Skolstart elever
  • Heldag Sportlov
  • Heldag Lov
  • Heldag Lov
  • Heldag Avslutning