Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

Du kan anmäla ditt barns frånvaro på tre sätt:

1. Via appen "Anmäl frånvaro". Information kring detta och tillvägagångssätt hittar du i ett dokument längre ner på sidan till höger.

2. Via SMS till 073-0121740 (kräver registering i www.skolwebb.stockholm.se). Information kring detta och tillvägagångssätt hittar du i ett dokument längre ner på sidan till höger.

3. Via Skolwebben (kräver e-legitimation)

Enstaka lektioner anmäler du på egen hand på skolwebben. 

Uppstår problem med inloggning i Skolwebb ska man vända sig till medborgarsupporten: e-support@stockholm.se eller på telefon 08-508 00 508.

Om det uppstår problem inne i Skolwebb vänder man sig till: support.skolplattformen@stockholm.se eller på telefon: 08-508 34 443.

Dela:
Kategorier: