Musikklasser och Judiskt högstadium

På Vasa Real finns fyra musikklasser där eleverna läser efter en uttökad studieplan. Eleverna får tiden för skolans och elevens val som schemalagda musiktimmar. Dessutom får de extra lektioner i sång och spel.   

              

På Vasa Real finns ett judiskt högstadium som består av tre klasser. Eleverna har två profilämnen, hebreiska och judiska studier.

                                      

 

 

 

Dela: