PRAO

PRAO (praktisk arbetslivsorientering) är en viktig del i skolutbildningen. Framförallt för att ge eleven praktisk erfarenhet i ett eller flera yrken men också för att stärka elevens självförtroende. PRAO hjälper också eleven att göra mer realistiska studie- och yrkesval i framtiden. 
PRAO äger rum två veckor på våren i åk 8.
På Vasa Real grundskola får eleverna själva ordna sin PRAO plats. Att själv söka sin PRAO-plats är nyttig övning för framtiden. Information och tips om när/var/hur man hittar en plats ges till eleverna i god tid innan PRAO-perioden av lärare och SYV.
Information till skolan om din PRAO-plats och information till vårdnadshavare hittar du i de länkade dokumenten längre ner på sidan, till höger.

Arbetstid- och miljölagen gäller även vid PRAO. Reglerna är att eleven” inte får arbeta mellan
kl. 20-06 och arbetstiden ska inte överskrida 10 timmar /dag. Eleven ska inte utföra riskfyllda arbetsuppgifter och inte heller tunga lyft.”

Här kan du läsa mer om Prao i åk 8. 

Här är platsblanketten för Prao i åk 8.

Här kan du läsa om vad Arbetsmiljöverket har för regler kring PRAO.

Här kan du läsa om vilka uppgifter och tider som gäller under PRAO. 

 

Dela: