Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan MammPapp på Vasa Real

MammPapp Vasa Real - är namnet på skolans förening för vårdnadshavare. Vi jobbar för att skapa ökad trivsel och gemenskap och att se till elevers och vårdnadshavares intressen på Vasa Real skolan. Alla elever på Vasa Real, vårdnadshavare, familjemedlemmar är medlemmar i MammPapp.

Ni hittar vår grupp på facebook med namnet ”MammPapp Vasa Real”.

Gå med där och få löpande information om aktiviteter, alla är välkomna att skriva på facebooksidan!

Ni når oss även via email: mammpapp.vasareal@gmail.com

Exempel på aktiviteter som MammPapp arrangerar och deltar i:

Nobellunchen
Kanelbullens dag
Vårfest för elever i åk 9
Skidresa
Deltar i skolans Förvaltningsråd och Nätverksmöten
Andra aktiviteter som ökar gemenskapen och trivseln på skolan.

För att bidra till MammPapps verksamhet får man gärna lämna ett bidrag på 250 kr per familj och läsår, medlemsavgiften är frivilligt – märk bidraget ”MammPapp”.

Swish: 123-545 57 20

PG: 191980-2

Vi välkomnar och behöver alltid nya aktiva vårdnadshavare, hör av er till oss!

 

Dela: