Kontakt

Telefon Kansli
08-508 44 700

Besöksadress
Karlbergsvägen 15
Stockholm

Postadress
Box 6907
102 39 Stockholm

Sjukanmälan elever - (före klockan 8.00), via app, via sms eller via skolwebben. 
 
Specialpedagog Perina Breimark 08-508 44 742 / Katarina Lindqvist 076-8253638
Ansvarig för det Judiska högstadiet Louise Belenius 076-124 47 36

Skolsköterskan Elisabet Nylander Johansson (mån-tors) 08-508 44 706
Skolkurator Caroline Olsson 08-508 44 707
SYV Ann-Sofi Isaksson 08-508 44 708   
Vaktmästare 0761244712
   

Dela:
Kategorier: