Musikinriktning

Välkommen till Vasa Reals Musikinriktning
220 minuters ren glädje i veckan.

När du väljer att gå i våra musikinriktade klasser läser du enligt en utökad studieplan. Du får tiden för skolans och elevens val som schemalagda musiktimmar dessutom får du extra lektioner i sång och spel. Detta för att du ska få väl tilltagen tid för att fördjupa dig i grundskolans kursplan i musik. Detta innebär att det inte finns möjlighet att läsa C-språk inom Elevens Val.

Detta innebär:

Sång: Du kommer att få sjunga olika genrer; visa, pop, gospel, jazz och klassisk körrepertoar. Vi sjunger unisont och flerstämmigt i stor och liten grupp. Varje vecka kommer du att ha en lektion (40 minuter) sång i halvklass. Det är även obligatoriskt för dig att delta i skolans kör då detta sker under Elevens Val.

Spel: Du kommer att få spela en lektion (40 minuter) i veckan i halvklass. Under dessa lektioner spelar vi bl.a. gitarr, bas, trummor och piano. Uppgifterna kommer att variera mellan enskilda speluppgifter och ensemblespel. Vi jobbar främst med ackord men du kommer även att få lära dig notläsning.

Kör: Vi tränar stämsång i olika svårighetsgrader under Elevens Vals-tid (60 min).

Musik och samhälle: En lektion (40 minuter) i veckan kommer att handla om musikens roll i samhället både geografiskt och historiskt. T ex folkmusik från olika länder, rock- och pophistoria, jazzens uppkomst och utveckling samt den klassiska musikhistorien.

Skapande och musikteknik: En lektion (40 minuter) i veckan erbjuder vår kursplan fördjupning inom olika områden som t ex rytmik, dans och koreografi, scenisk framställning, komponerande av olika slag (melodi, arrangemang), musikteori samt kunskap om hur du kopplar instrument och sköter en ljudanläggning.

Det här låter väl som något för dig?

Ansök först till Vasa Real via Stockholms Stads hemsida. Skicka därefter in en fysisk ansökan till musikinriktningen - du hittar den här. 

Vasa Real
Box 6907
102 39 Stockholm

För eventuella lediga platser i befintliga klasser hör av er till kontaktperson (se nedan).

Kontaktperson angående musikinriktningen:
Kristina Lundmark

 

Dela: