Till innehåll på sidan

Musikinriktning och Judiskt högstadium

På Vasa Real finns Judiskt högstadium och Musikinriktning.

Det finns fyra klasser med inriktning mot Musik där eleverna läser efter en utökad studieplan. Eleverna får tiden för skolans och elevens val som schemalagda musiktimmar. Dessutom får de extra lektioner i sång och spel.  

Det judiska högstadiet består av tre klasser. Eleverna har två profilämnen, hebreiska och judiska studier.

Dela:
Ingress: 
På Vasa Real finns Judiskt högstadium och Musikinriktning.