Till innehåll på sidan

Musikinriktning på Vasa Real

Här kan du läsa om vår musikinriktning!

Välkommen till Vasa Reals Musikinriktning
180 minuters ren glädje i veckan.

När du väljer att gå i våra musikinriktade klasser läser du enligt en utökad studieplan. Du får tiden för skolans och elevens val som schemalagda musiktimmar dessutom får du extra lektioner i sång och spel. Detta för att du ska få väl tilltagen tid för att fördjupa dig i grundskolans kursplan i musik. Du kan även välja C-språk som Elevens Val i åk 8 och 9. 

Detta innebär:

Sång: Du kommer att få sjunga olika genrer; visa, pop, gospel, jazz och klassisk körrepertoar. Vi sjunger unisont och flerstämmigt i stor och liten grupp. Varje vecka kommer du att ha en lektion sång i mindre grupp/kör.  

Spel: Du kommer att få spela en lektion (40 minuter) i veckan i halvklass. Under dessa lektioner spelar vi bl.a. gitarr, bas, trummor och piano. Uppgifterna kommer att variera mellan enskilda speluppgifter och ensemblespel. Vi jobbar främst med ackord men du kommer även att få lära dig notläsning.

Kör: Vi tränar stämsång i olika svårighetsgrader.

Musik och samhälle: Vi lär oss om musikens roll i samhället både geografiskt och historiskt. T ex folkmusik från olika länder, rock- och pophistoria, jazzens uppkomst och utveckling samt den klassiska musikhistorien.

Skapande och musikteknik: En lektion (40 minuter) i veckan erbjuder vår kursplan fördjupning inom olika områden som t ex rytmik, dans och koreografi, scenisk framställning, komponerande av olika slag (melodi, arrangemang), musikteori samt kunskap om hur du kopplar instrument och sköter en ljudanläggning.

För eventuella lediga platser i befintliga klasser hör av er till kontaktperson (se nedan).

Kontaktperson angående musikinriktningen:
Kristina Lundmark

 

Dela: