Till innehåll på sidan

Nätverksgruppen

                                   

Nätverksgruppen i Vasa Real träffas ca två gånger per termin. Vi informerar varandra om ungdomarnas situation, i skolan och i stadsdelen.

I gruppen ingår personal från skolan, fritidsenheten, församlingarna, föräldraföreningen och från de ungdomsverksamheter som finns i stadsdelen.

Genom våra olika yrkeskompetenser försöker vi tillsammans verka för att ungdomarna i Vasa Real och i stadsdelen får så goda levnadsvillkor som möjligt. Olika kompetenser bidrar till att öka kunskapen om trender och tendenser i ungdomsvärlden. Nätverksgruppen finns också som stöd för ungdomar och tonårsföräldrar. I nätverksgruppen diskuteras aldrig enskilda elever.

Tveka inte att kontakta någon av oss om du har frågor som gäller ditt barns skol- och fritid.

Dela: