Information med anledning av händelsen i Trollhättan

Med anledning av den tragiska händelsen i Trollhättan under torsdagen vill vi lite kort berätta om hur vi arbetar med säkerhetsfrågor på skolan.

Vi kommer att ha personal i huvudentrén och ha endast den dörren öppen under dagen.

Då vi har Halloweenfirande med utklädningstema, bestämde vi i går att eventuella masker inte får bäras i korridorerna. Eleverna får endast ha dessa på sig under fotograferingen. (fotografering klassvis under dagen) Detta för att skapa en trygg miljö där vi alla kan glädjas åt kreativiteten i klasserna.

Vår kurator, Helena och vår psykolog Anna kommer att finnas tillgänglig på skolan under hela skoldagen.

Tveka inte att återkoppla om det är något ni funderar kring.

Krisgruppen finns i beredskap på skolan under hela skoldagen.

Vi på skolan har både ett förebyggande arbete och en handlingsplan i händelse av kriser på skolan.

I detta läge är det också viktigt att alla vuxna i elevernas närhet besvarar deras frågor och manar till lugn.

Vänliga hälsningar

Skolledningen, Berith Öhrn

Dela:
Kategorier: