Till innehåll på sidan

Om skolan

Vasa Real är belägen i korsningen av Dalagatan och Karlbergsvägen, vid Odenplan. Elevantalet är 811 som är fördelade på 32 klasser från år 5 till år 9. Skolan byggdes 1926 och har gamla anor. 1995 renoverades skolan och fick då sitt nuvarande vackra utseende vilket utgör en god arbetsmiljö för elever och personal.

Vi vill att våra elever skall lämna skolan som trygga, ansvarstagande och självständiga individer som respekterar sina medmänniskor. På enheten skall alla mötas med respekt och känna trygghet.

På Vasa Real finns ett judiskt högstadium som består av tre klasser. Eleverna har två profilämnen, hebreiska och judiska studier.

På Vasa Real finns tre klasser med musikinriktning där eleverna läser efter en uttökad studieplan. Eleverna får tiden för elevens val som schemalagda musiktimmar. Dessutom får de extra lektioner i sång och spel.

Dela: