Elevhälsoteam

På Vasa Real har vi skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog att tillgå och vi jobbar tillsammans med rektor, biträdande rektorer, speciallärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare i ett Elevhälsoteam (EHT) för att främja elevernas hälsa.  

EHT kan erbjuda medicinska, psykologiska, psykiatriska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

 

De som sitter med i EHT på Vasa Real är:

Rektor Carina Rennermalm

Bitr. rektor Pia Tegman ansvarig för åk 5-6

Bitr. rektor Per Hedlund ansvarig för åk 7

Bitr. rektor Sven Rask ansvarig för åk 9

Marie Sandin specialpedagog 7-9J

Perina Breimark specialpedagog mot  åk 5-6

Katarina Lindqvist specialpedagog mot åk 7 och 9

Cathinka Malmerberg specialpedagog mot åk 8-9

Ann Sofie Isaksson SYV

Elisabeth Nylander Johansson, skolsköterska

Caroline Olsson, kurator

Vahid Ravandoust, psykolog

Skolsköterskornas öppettider för elever:

Elisabet Nylander Johansson                  mån-tors kl 8-16.30

Erika Kinch                                              mån-tis 8-16 fre 8-13     

Skolläkare Christine Ahlbeck Glader     Tisdagar

Antal: 5