Elevhälsoteam

På Vasa Real har vi skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog att tillgå och vi jobbar tillsammans med rektor, biträdande rektorer, speciallärare, specialpedagoger samt studie- och yrkesvägledare i ett Elevhälsoteam (EHT) för att främja elevernas hälsa.  

EHT kan erbjuda medicinska, psykologiska, psykiatriska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

 

De som sitter med i EHT på Vasa Real är:

Bitr. rektor Per Hedlund ansvarig för år 8-9

Bitr. rektor Per Olof Andersson ansvarig för år 7

Bitr. rektor Pia Tegman ansvarig för år 5-6

Marie Sandin specialpedagog 7-9J

Ewa Nääv specialpedagog mot 8-9

Katarina Lindqvist specialpedagog mot 5,6,7

Perina Breimark specialpedagog mot  5-6

Jeanette Tillberg ansvarig för skolans studio

Ann Sofie Isaksson SYV

Elisabeth Nylander Johansson, skolsköterska

Caroline Olsson, kurator

Anna Ruthström, psykolog

Skolsköterskornas öppettider för elever:

Elisabet Nylander Johansson                Varje dag: 10.00- 12.00. 

                                                               Övrig tid ENDAST akuta ärenden eller bokade besök.

Skolläkare Christine Ahlbeck Glader     Tisdagar

Antal: 6