Skolledning

Skolledningen utgörs av Carina Rennermalm (rektor), Per Hedlund (biträdande rektor), Sven Rask (biträdande rektor), Pia Tegman (biträdande rektor) och Anette Sollén (biträdande rektor). 

Rektor och biträdande rektorer hittar du i korridoren på bottenvåningen, bredvid kansliet.

Det bästa är att boka en tid via mail med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

I ledningsgruppen ingår rektorerna  och arbetslagsledarna för respektive arbetsenhet.

Antal: 6