Skolledning

Skolledningen utgörs av:

Carina Rennermalm (rektor)

Per Hedlund (biträdande rektor) ansvarig åk 8

Sven Rask (biträdande rektor) ansvarig åk 7

Pia Tegman (biträdande rektor) ansvarig åk 5-6 + nyanlända

Anette Sollén (biträdande rektor) ansvarig åk 9

Ulrika Hulterstedt (administativ chef)

Rektor och biträdande rektorer hittar du i korridoren på bottenvåningen, bredvid kansliet.

Det bästa är att boka en tid via mail med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

I ledningsgruppen ingår rektorerna  och arbetslagsledarna för respektive arbetsenhet.