Undervisande personal

Vasa Real är uppdelad i 4 arbetsenheter:

 

Arbetsenhet årskurs 5-6.

Arbetsenhet årskurs 7.

Arbetsenhet årskurs 8.

Arbetsenhet årskurs 9.

 

Här nedan hittar du samtlig undervisande personal. Skriv namnet på läraren i rutan upp till höger alternativt sök via den arbetsenhet som läraren arbetar i.

 

Antal: 64