Till innehåll på sidan

Skolans historia

Jakobs skola är, liksom de övriga gamla Stockholmsskolorna som vid samma tid uppstod, Klara, Katarina och Maria skolor, ett barn av vår storhetstid.
Dessa skolors uppkomst torde i en hög grad ha stimulerats av drottning Kristinas första skolordning av år 1649.

Så står det i den publikation som trycktes inför Vasa läroverks invigande. Vidare står det:

Vasa läroverk har framgått ur den förutvarande Jakobs skola, och denna senare har mycket gamla anor. Det är av vikt att icke låta dessa förspillas, därför att läroverket, följande den nya tidens krav, måst flytta ur sin gamla omgivning och i samband därmed ändra sitt gamla namn.
Det växande Stockholm behövde en ny skolbyggnad och på Norrmalm fanns det utrymme som man behövde. Det som vi idag känner som en del av Stockholms innerstad var då en sparsamt bebyggd stadsdel i utkanten av stan.

Delar av skolgården och dess omgivningar hette Bergielund och drevs av en stiftelse. Den donerades av  Peter Jonas Bergius 1791. Stiftelsen Bergielunds verksamhet var botanisk forskning, hortikultur och trädgårdsanläggande, plantförsäljning och trädgårdsmästarskola. Numera heter Bergielund Bergianska Trädgården och finns vid Frescati.

Vasa läroverk byggdes under 1926 och invigningen ägde rum den 28 Januari 1927. Efter det har byggnaden hyst olika hyresgäster. Allt från tekniskt gymnasium till evekueringsskola när Matteus skola renoverades.Under resans gång har skolan bytt namn till Vasa Real.

1995 flyttade den enhet som vi nu är från Ahlströmska skolan på Kommendörsgatan till det rymligare Vasa Real. Skolan hade då genomgått en grundlig renovering. De nya lokalerna togs i bruk hösten 1995.

Under åren 2004 till 2011 var Vasa Real en gemensam enhet med Gustav Vasa skola. Sedan januari 2012 är vi åter två enheter.

Dela: