Till innehåll på sidan

Skolans regler

​Ordningsregler Vasa Real

1. För allas trygghet och studiero

• Vi kommer i tid och har med rätt materiel.

• Vi använder ett vårdat språk.

• Vi är tysta i korridorerna för att inte störa pågående lektioner i angränsande lektionssalar.

• Vi tar av kepsar, mössor och ytterkläder i lektions- och matsal.

• Vi äter eller dricker inte under lektionstid. 

• Elever i åk 5–6 får inte lämna skolans område.

• Elever ska gå hem efter skoldagens slut. 
 
2. För allas lika värde respekterar vi alla och visar hänsyn. 

• Vi ska inte kränka andra.

• Vi ska hjälpa elever som blir mobbade och direkt meddela någon vuxen på skolan. 
 
3. Vi håller skolan ren, fin och fri från klotter. 
 
4. Vi tar inte med föremål till skolan som kan vålla skada på människor eller material, till exempel knivar, knogjärn, laserpekare, tändare, fyrverkeripjäser eller liknande. 
 

5. Vi tar inte med värdefulla saker eller egna datorer till skolan. Om du gör det, sker det på egen risk. Skolan ersätter inte saker som försvinner eller går sönder, till exempel dyra kläder, mobiltelefoner, Ipads mm. 
 
6. Lärarna samlar in mobiler innan lektionsstart. De återlämnas efter lektionen, (för åk 5-6 efter dagens slut). Märk gärna din mobil så den är lätt att identifiera. 
 
7. Mobilfria zoner i skolan är lektionssal, bibliotek, omklädningsrum och matsal. Dator får inte tas med till matsal. 
 
8. Det är rök- (även e-cigaretter) och snusförbud under hela skoldagen. Detsamma gäller energidryck, alkohol och andra droger. 

9. Fusk medför disciplinära åtgärder. 

Påföljder 
• Vårdnadshavare kontaktas om reglerna inte följs.

• Den som har sönder eller förstör något får laga det samt städa upp efter sig. Polisanmälan sker vid brott och skadegörelse.

• Föremål som är förbjudna enligt lag att inneha på en skola kommer att beslagtas och överlämnas till polis i samband med att innehavet anmäls. Även föremål som är tillåtna på allmän plats, men ej lämpliga att ha i en skola kan komma att beslagtas. Dessa återlämnas till vårdnadshavare.

• Vid förseelse måste samtal föras på olika nivåer beroende på hur allvarlig förseelsen är.

• Skriftlig varning, avstängning, omplacering enligt Skollagen 
 
 

 

Dela: