Skolans regler

​Ordningsregler  Vasa Real

1. För allas trygghet och studiero

Vi kommer i tid och har med rätt materiel som behövs till lektionerna,
Vi använder  ett vårdat språk,
Vi är  tysta i korridorerna för att inte störa pågående lektioner i angränsande lektionssalar,
Vi tar  av kepsar och ytterkläder i lektions- och matsal (de kan hängas  på stolen),
Vi äter inte godis, tuggummi eller dricker läsk under lektionstid.
Elever i åk 5-6 får inte lämna skolans område.
Elever går hem efter skoldagens slut.

 2. För allas lika värde respekterar vi alla och visar hänsyn. Vi följer Olweus fyra regler mot kränkning/mobbing

Vi ska inte mobba andra.
Vi i ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma.
Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och de där hemma

3. Vi håller skolan ren, hel och fri från klotter.
4. Vi tar inte med föremål till skolan som kan vålla skada på människor eller material. T.ex. knivar, knogjärn, fyrverkeripjäser eller liknande.
5. Vi undviker att ta med värdefulla saker till skolan. Om det ändå görs så sker det på egen risk. Skolan ersätter inte saker som försvinner eller går sönder,        som t.ex. dyra kläder, mobiltelefoner, Ipads, datorer, skateboards mm.
6. Lärarna samlar in mobilerna innan lektionsstart, de återlämnas efter lektionen. Märk gärna din mobil så den är lätt att identifiera.
7. Mobilfria zoner i skolan är lektionssal, bibliotek, omklädningsrum och matsal.
8. Det är rök- (även e-cigaretter) och snusförbud under hela skoldagen. Detsamma gäller energidryck, alkohol och andra droger.
9. Fusk är otillåtet på skolan.

Här kan du läsa ordningsreglerna i sin fulla form. 

Dela: