Skolans regler

​Ordningsregler  Vasa Real

1. För allas trygghet och studiero
• Vi kommer i tid och har med rätt materiel.
• Vi använder ett vårdat språk
• Vi är tysta i korridorerna för att inte störa pågående lektioner i angränsande lektionssalar
• Vi tar av kepsar och ytterkläder i lektions- och matsal
• Vi äter eller dricker inte under lektionstid
• Elever i åk 5–6 får inte lämna skolans område
• Elever ska gå hem efter skoldagens slut

2. För allas lika värde respekterar vi alla och visar hänsyn.
• Vi ska inte kränka andra.
• Vi ska hjälpa elever som blir mobbade och direkt meddela någon vuxen på skolan.

3. Vi håller skolan ren och fin fri från klotter.

4. Vi tar inte med föremål till skolan som kan vålla skada på människor eller material. T ex
knivar, knogjärn, fyrverkeripjäser eller liknande.

5. Vi tar inte med värdefulla saker eller egna datorer till skolan. Om du gör det, sker det på egen
risk. Skolan ersätter inte saker som försvinner eller går sönder, t ex dyra kläder, mobiltelefoner,
Ipads mm.

6. Lärarna samlar in mobiler innan lektionsstart, de återlämnas efter lektionen (för åk 5-6 efter
dagens slut). Märk gärna din mobil så den är lätt att identifiera.

7. Mobilfriazoner i skolan är lektionssal, bibliotek, omklädningsrum och matsal. Dator får inte tas
med till matsal

8. Det är rök- (även e-cigaretter) och snusförbud under hela skoldagen. Detsamma gäller
energidryck, alkohol och andra droger.

9. Fusk medför disciplinära åtgärder.

Dela: