Skolans regler

​Ordningsregler mellanstadiet: åk 5-6

 1. För allas trivsel och trevnad
 • Kommer vi i tid och har med rätt materiel till lektionerna. 
 • Använder vi ett vårdat språk
 • Tar vi av keps och ytterkläder i lektions och matsal. (De kan hängas upp på stolen.)
 • Är det godis/läsk/tuggummiförbud under hela skoldagen
 • Är vi tysta i korridorerna för att inte störa pågående lektioner, och går ut på långraster
 • Går vi hem när skoldagen är slut
 1. För allas lika värde respekterar vi alla och visar hänsyn och följer Olweus fyra regler mot kränkning/mobbning:
 • Vi ska inte mobba andra (gäller även på nätet)
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
 • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma.
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och de där hemma. 
 1. Vi håller skolan hel, ren och slänger papper i papperskorgarna. Vi klottrar inte!
 2. Vi tar inte med föremål till skolan som kan vålla skada på människor eller material. Vi kastar inte snöboll!
 3. Om du tar med dig värdefulla saker gör du det på egen risk, Skolan ersätter inte saker som försvinner eller går sönder. Ex, dyra kläder, mobiltelefoner, Ipads, datorer, skateboards mm.
 4. Läraren samlar in mobiltelefoner innan lektionsstar och lämnar tillbaka efter lektionens slut. Mobilfria zoner på skolan förutom lektionstid är bibliotek, omklädningsrum och matsal.
 5. Det är rök (gäller även e-cigaretter) och snusförbud under hela skoldagen. Detsamma gäller energidryck, alkohol och andra droger.
 6. Fusk är otillåtet på skolan.
 7. Eleverna får inte vistas utanför skolans område under skoltid annat än vid planerade utflykter med lärare

Ordningsregler högstadiet: åk 7-9

 1. För allas trivsel och trevnad
 • Kommer vi i tid och har med rätt materiel som behövs till lektionerna.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Är vi tysta i korridorerna för att inte störa pågående lektioner.
 • Tar av keps och ytterkläder i lektions och matsal.( De kan hängas upp på stolen.)
 • Godis/läsk/tuggummiförbud under lektionstid.
 • Går hem när skoldagen är slut.
 1. För allas lika värde respekterar vi alla och visar hänsyn och följer Olweus fyra regler mot kränkning/mobbning
 • Vi ska inte mobba andra.
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
 • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma.
 1. Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och de där hemma.
  Vi håller skolan hel, ren och slänger papper i pappers-korgarna. Vi klottrar inte.
 2. Vi tar inte med föremål till skolan som kan vålla skada på människor eller material. Om du tar med dig värdefulla saker gör du det på egen risk, Skolan ersätter inte saker som försvinner eller går sönder. Ex, dyra kläder, mobiltelefoner, Ipads, datorer, skateboards mm.
 3. Lärarna ska samla in mobiler innan lektionsstart, de återlämnas efter lektionen.
 4. Mobilfria zoner på skolan förutom lektioner är bibliotek, omklädningsrum och matsal.
 5. Det är rök (gäller även e-cigaretter )och snusförbud under hela skoldagen. Detsamma gäller energidryck, alkohol och andra droger.
 6. Fusk är otillåtet på skolan.

Läs gärna reglerna i sin fulla version här nedan till höger. 

Dela:
Kategorier: