Till innehåll på sidan

SL-kort

Skolkort

Vasa Real betalar SL-kort endast vid växelvis boende, för detta krävs att eleven tillhör Vasa Reals upptagningsområde och att det andra hemmet ligger i Stockholms kommun.

Om du har valt en annan skola än den skolpliktsbevakande skolan får din vårdnadshavare betala resor till och från skolan.

Dela:
Kategorier: