Till innehåll på sidan

Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande.

    Du kan anmäla ditt barns frånvaro på tre sätt och alla är kopplade till Skolplattformen. 

    Kategorier: