Till innehåll på sidan

Värdegrund

Våra grundläggande värderingar på Vasa Real är:

- Alla ska mötas med respekt

- Alla ska följa och respektera gemensamma regler

- Alla ska kunna känna trygghet i skolan

- Alla ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter, sin självkännedom och sitt självförtroende, utifrån egna förutsättningar

- Vi ska alla ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö

Vår enhet vill stärka våra elever att växa till trygga, ansvartagande och självständiga individer, som respekterar sig själva och sina medmänniskor i en demokratisk anda.

Vi vill handleda våra elever till grundläggande färdigheter och stimulera deras vilja att lära för livet.

Verksamheten skall präglas av glädje, engagemang och lust att lära. Alla skall mötas med respekt samt kunna känna trygghet.

 

För mer information kring lagar och regler hänsvisar vi till Skolverkets hemsida.  

Dela: