Till innehåll på sidan

VFU/Lärarutbildning

VFU

På Vasa Real ser vi det som en viktig uppgift att bidra med att utbilda lärarkandidater. Verksamhetsförlagda utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts. Under VFU erbjuds lärarstudenter att aktivt delta och utforska förskolors/skolors verksamhet. I mötet med erfarna lärare och pedagoger skapas förståelse för det komplexa läraryrket. Under utbildningen har lärarstudenten tillgång till den senaste forskningen och nya pedagogiska rön, vilket kan bidra till kompetens- och verksamhetsutveckling på skolan. Genom detta drar skolan nytta av studentens VFU, samtidigt som studenten får möjlighet att växa in i sin framtida yrkesroll.  

Dela:
Kategorier: