Till innehåll på sidan

Start

En skola där alla möts med tolerans och respekt och får möjlighet till maximal kunskapsutveckling inför framtiden.

 

Nationella Prov

De nationella proven genomförs i årskurs 6 och i årskurs 9. OBS undantag VT2021 då inga nationella prov kommer att genomföras pga. pandemin.

Betyg - så här funkar det!

 

 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan klockan 08.00 varje dag eleven är frånvarande.