Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan klockan 08.00 varje dag eleven är frånvarande.